• Zadzwoń do nas:
  • tel. 89 624 61 42

Kancelaria czynna
pn-pt 8-16
w sobotę po wcześniejszym umówieniu
Wymagane dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego

Do sporządzenia określonych czynności notarialnych potrzebny jest standardowy zestaw dokumentów, który niekiedy trzeba dodatkowo uzupełnić.
O tym, jakie dokumenty trzeba przygotować dowiedzą się Państwo podczas zamawiania terminu sporządzenia aktu notarialnego.
Pracownik zapyta o szczegóły transakcji i dane osób stawających do aktu. Pytania będą dotyczyły rodzaju nieruchomości,
jej przeznaczenia, sposobu nabycia, stanu cywilnego stron transakcji, ceny sprzedaży. Na podstawie tych informacji pracownik
ustali, jakie dokumenty będą musieli Państwo dodatkowo przedstawić.

Standardowo potrzebne są:

W przypadku sprzedaży / darowizny nieruchomości niezabudowanej: 

  1. numer księgi wieczystej,
  2. wypis z rejestru gruntów (ze Starostwa Powiatowego – Wydział Geodezji – dokument wydawany jest praktycznie „od ręki”, jednak tylko właścicielowi / współwłaścicielowi nieruchomości);
  3. zaświadczenie o przeznaczeniu działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku oraz czy jest ona objęta planem rewitalizacji (z urzędu gminy).


W przypadku sprzedaży / darowizny nieruchomości zabudowanej (dom, budynki o innym przeznaczeniu):
- dokumenty jak przy nieruchomości niezabudowanej oraz wypis z rejestru budynków (ze Starostwa Powiatowego - Wydział Geodezji – dokument wydawany jest praktycznie „od ręki”, jednak tylko właścicielowi/współwłaścicielowi nieruchomości),

W przypadku sprzedaży / darowizny mieszkania, lokalu usługowego:
- numer księgi wieczystej,

W przypadku sprzedaży / darowizny własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu:
- jeśli jest założona księga wieczysta – jej numer, jeśli nie ma założonej księgi wieczystej – podstawę nabycia prawa (przydział, bądź inną podstawę nabycia);
zaświadczenie ze spółdzielni o tym kto jest uprawnionym do mieszkania i o stanie opłat.tel./fax: 89 624 61 42,
89 623 14 13
tel. kom.: 510 308 721
 

Notariusz Edmund Kuciński 
ul. 1 Maja 40A
12-100 Szczytno

Pracujemy pon - pt  8-16
sobota po wcześniejszym ustaleniu

Powered by Meteoryt